Podmínky členství

  •  

    Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami, účelem spolku, jsou vydavateli audioknih, a které jsou zakladateli spolku nebo o jejichž přijetí rozhodne valná hromada spolku.