Co je audiokniha?

Audiokniha je nahrávka mluveného slova. Obvykle vychází z tištěných materiálů, ale nemusí jít za každou cenu o přesnou audioverzi knihy.

Můžeme rozlišit dva druhy audioknih :

  • zkrácené
  • nezkrácené.

Nezkrácené audioknihy jsou doslovně načtené knihy bez jakýchkoli zásahů, zatímco ty zkrácené mají text upravený. Obvykle je důvodem snížení výrobních nákladů a zároveň i menší časová a finanční náročnost na straně kupujícího.

Audiokniha může mít i podobu kompletní dramatizace – s kompletním obsazením rolí, hudbou a dalšími doprovodnými efekty.

Nicméně každému koncovému uživateli vyhovuje něco jiného.

Nesmíme opomenout ani roli rozhlasových stanic (např. Český rozhlas), které hlavně zmíněné dramatizace často zařazují do svého vysílání.

Existují dva přístupy k nahrávání audioknih :

  • angažování známých tváří/hlasů herců, moderátorů apod. nebo
  • načtení knihy amatéry-dobrovolníky či autory děl osobně.

Každý se způsobů má svou vlastní cílovou skupinu posluchačů.